Menu
elenit

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Δίκτυο SMS ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια πρότυπη οδό μετάβασης από τη λαογραφία στη σύγχρονη πολιτιστική έκφραση, μέσα από ένα δίκτυο αναβαθμισμένων τοπικών θεσμών, εκδηλώσεων και φεστιβάλ στις γωνιές της Μεσογείου. Αυτό σημαίνει ανάδειξη του παρελθόντος και της παράδοσης της περιοχής, μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας διαρκώς διευρυνόμενος «Κατάλογος Φεστιβάλ SMS».

Το Δίκτυο θα ασχοληθεί με:

Α. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δράσεις:

 • σχεδιασμού, διοργάνωσης, αναβάθμισης και υλοποίησης των τοπικών εκδηλώσεων των περιοχών του Δικτύου,
 • ανάδειξης και προβολής των εκδηλώσεων και των περιοχών,
 • διάφορες άλλες.

Β. Ανάληψη υλοποίησης δράσεων διοργάνωσης και προβολής εκδηλώσεων και περιοχών, κατόπιν διάγνωσης αναγκών και σχετικής συμφωνίας με τους φορείς των περιοχών.

Γ. Παραγωγή υλικού προβολής

Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου θα απαιτηθεί

 • διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό περί της πολιτιστικής παράδοσης κάθε τόπου,
 • σύγχρονη εικαστική ματιά και επεξεργασία,
 • δημιουργία καλλιτεχνικών εκδόσεων ως εναλλακτικό τουριστικό οδηγό για τις περιοχές, με απολογισμό και εικαστική απόδοση των εκδηλώσεων.

Δ. Διάφορες υπηρεσίες επ’ αμοιβή και σε περιοχές εκτός Δικτύου.

1. Ενίσχυση τοπικών θεσμών και festival

Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στις τέσσερις ιδρυτικές περιοχές του Δικτύου, εκεί που «παρεμβαίνουν» οι ΟΤΔ υλοποιώντας προγράμματα LEADER, λαμβάνουν χώρα διάφορα πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις. Κάποια έχουν ρίζες βαθειά πίσω στην παράδοση των κατοίκων και έχουν εμπλουτιστεί με σύγχρονες πολιτιστικές παρεμβάσεις, ενώ άλλα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία έτη, έχοντας αναφορές στο πολιτιστικό παρελθός της περιοχής.
Μερικές από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις υποστηρίζονται και διοργανώνονται από τις ΟΤΔ, ενώ πολλές από αυτές μπορούν, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες περιοχές, να ενταχθούν στο Δίκτυο των SMS Festivals.
Το Διακρατικό Σχέδιο υποστηρίζει και ενισχύει αυτές τις εκδηλώσεις, δημιουργώντας παράλληλα το Δίκτυο SMS, το οποίο θα συνεχίσει την υποστήριξη παρόμοιων εκδηλώσεων και περιοχών.

Διαδικασίες επιλογής και ένταξης φεστιβάλ

Για να ενταχθεί μια περιοχή και το φεστιβάλ της στο Δίκτυο SMS και στον Κατάλογο φεστιβάλ SMS θα πρέπει κάποιος υπεύθυνος Φορέας- υποψήφιο μέλος του Δικτύου από την ενδιαφερόμενη περιοχή να υποβάλλει πρόταση ένταξης του φεστιβάλ στο Δίκτυο SMS.
Με την αίτηση συνυποβάλλεται συμπληρωμένο και το απογραφικό δελτίο του φεστιβάλ, καθώς και μια παρουσίαση του Φορέα- υποψήφιου μέλους του Δικτύου. Το Πολιτιστικό Τμήμα του Δικτύου θα αξιολογήσει την πρόταση, θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου και αυτό θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης, ενημερώνοντας αιτιολογημένα τον αιτούμενο φορέα.
Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, θα αναθέσει στο Πολιτιστικό Τμήμα του Δικτύου τη μελέτη για την αναβάθμιση του φεστιβάλ και τις διαδικασίες ένταξής του στο Δίκτυο των SMS Festivals.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής και ένταξης του προτεινόμενου φεστιβάλ ή εκδήλωσης είναι:

 • Σημαντικότητα για την περιοχή.
 • Αναγνωρισιμότητα, τοπική, εθνική, διεθνής.
 • Επαναληψιμότητα και τακτικότητα διοργάνωσης.
 • Συμμετοχή επισκεπτών σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, την εγγύτητα αστικών κέντρων, την εποχή διεξαγωγής κ.ά.
 • Προβολή χαρακτηριστικών περιοχής και κατά πόσο επιτυγχάνεται μέσα από τη διοργάνωση.
 • Σύγχρονη ματιά της διοργάνωσης, με αποφυγή φολκλορικού τύπου εκδηλώσεων.
 • Πολυ-πολιτισμικότητα και ευρύτητα πρόσκλησης συμμετοχής.

Τρόποι ενίσχυσης τοπικών εκδηλώσεων

Πιθανοί τρόποι ενίσχυσης τοπικών φεστιβάλ και εκδηλώσεων:

 • Διερεύνηση χρηματοδοτήσεων:
  o Διερεύνηση πόρων, ενισχύσεων και χρηματοδοτήσεων.
  o Δημιουργία/ διεύρυνση της χορηγικής βάσης υποστήριξης.
 • Οργάνωση προβολής: Σχεδιασμός καμπάνιας προβολής. Σχεδιασμός υλικού προβολής. Υλοποίηση δράσεων προβολής και εξωστρέφειας.
 • Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σχεδιασμός καλλιτεχνικού προγράμματος.
 • Οργανωτική επιμέλεια: Συντονισμός ομάδων εργασίας και υλοποίησης του φεστιβάλ. Υποστήριξη διοργάνωσης.
 • Τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα: Δημιουργία επαφών και συνεργασιών με τουριστικά γραφεία και οργανισμούς για την ανάπτυξη τουριστικών πακέτων «φεστιβαλικού» τουρισμού.
 • Τοπική οργάνωση επιχειρήσεων: Δράσεις ενημέρωσης, οργάνωσης και δικτύωσης τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων σε κάποια μορφή τοπικού συμφώνου συνεργασίας για την υποστήριξη και αξιοποίηση του φεστιβάλ.

 

2. Γλωσσολογικά συνέδρια

Εκτός των φεστιβάλ και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα σε κάθε περιοχή παρέμβασης του Δικτύου, υπάρχει η δυνατότητα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής μέλους, να σχεδιαστούν ημερίδες ή συνέδρια με ποικίλη θεματολογία, βασισμένη στις ιδιαιτερότητες των περιοχών.

Τρόποι ενίσχυσης συνεδρίων

 • Έντυπο υλικό: Αναβαθμισμένος σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού (αφίσσα, φυλλάδιο, πρόγραμμα κ.ά.)
 • Διάδοση και προβολή: Αξιοποίηση διαδικτύου. Αξιοποίηση επαφών σε μεγάλα ΜΜΕ.
 • Συμμετοχές: Εξέταση και επιδίωξη συμμετοχής προσωπικοτήτων αναγνωρισμένης αξίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παράλληλες εκδηλώσεις: Σχεδιασμός και διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, για ενίσχυση ελκυστικότητας συνεδρίου.
 • Διάδοση αποτελεσμάτων: Σχεδιασμός διάδοσης για πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 

3. Ενίσχυση εκδηλώσεων εναλλακτικού τουρισμού

Στη συγκεκριμένη δράση μιλάμε για εκδηλώσεις περί:

 • τοπικής γαστρονομίας
 • τοπικών προϊόντων, γευσιγνωσίας κ.ά.
 • εξερεύνησης φύσης και προστατευόμενων περιοχών
 • υπαίθριων δράσεων, π.χ. αθλητικά/αναρριχητικά πάρκα όπως του Λεωνιδίου, υποθαλάσσιες δράσεις κ.ά
 • τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας, πολιτισμού, παράδοσης

 

4. Εκτίμηση οικονομικών μεγεθών

Για κάθε νέα ένταξη περιοχής θα υλοποιείται η σχετική «Μελέτη αναβάθμισης της τοπικής εκδήλωσης/ φεστιβάλ και της ένταξης στο Δίκτυο SMS». Επιπλέον και ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ Δικτύου και περιοχής, θα μπορεί το Δίκτυο να αναλάβει κάποιες εργασίες σχετικές με το φεστιβάλ της περιοχής και την προβολή της.

Για την εκτίμηση των οικονομικών μεγεθών, θεωρείται ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 επιτυχείς αιτήσεις για την ένταξη νέων περιοχών ετησίως, εκ των οποίων:

 • Μία περιοχή δεν θα χρειαστεί επιπλέον υπηρεσίες.
 • Μία περιοχή θα χρειαστεί κάποιες επιπλέον υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ..
 • Μία δεύτερη περιοχή θα χρειαστεί όλες τις υπηρεσίες οργάνωσης γλωσσολογικού συνεδρίου.
 • Μια Τρίτη περιοχή θα χρειαστεί κάποιες υπηρεσίες διοργάμωσης μιας εκδήλωσης γαστρονομίας.

 

5. Ανάπτυξη «φεστιβαλικού» τουρισμού παρέας

 • Δημιουργία τάσης για τη συμμετοχή του κόσμου στα φεστιβάλ όλων των περιοχών.
 • Προσφορά bonus και δώρων, όπως
  – δωρεάν διανυκτερεύσεις, δωρεάν γεύματα, δωρεάν συμμετοχή σε δρώμενα
  – απονομή τίτλων, όπως χρυσός επισκέπτης, honoured SMS festival participant κ.λπ.
 • Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες για μικρές παρέες.
 • Δημιουργία «τοπικών» εμπειριών. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών, οι νικητές των οποίων δεν πληρώνουν έξοδα διακοπών και συμμετοχής στο συγκεκριμένο φεστιβάλ/θεσμό/εκδήλωση.
 • Απεύθυνση σε παρέες/ ομάδες ανθρώπων.
 • Δημιουργία παιχνιδιών με τις διαγωνιζόμενες ομάδες να φορούν π.χ. ίδιες μπλούζες.
 • Ανάπτυξη συναγωνισμού και άμιλας κ.ά.
 • Δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή παρεών σε διάφορα μέρη και εκδηλώσεις του Δικτύου SMS.

 

6. Ενέργειες προβολής – προώθησης

Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις

Η συμμετοχή του Δικτύου SMS σε εκθέσεις υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή του, την προβολή των εμπλεκόμενων περιοχών και των συνεργαζόμενων φορέων-μελών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Απαιτείται βέβαια:

 • σοβαρή προετοιμασία, σίγουρες συμμετοχές περιοχών και επιχειρήσεων,
 • σοβαρή παρουσία με επαρκές και ποιοτικό υλικό που θα έχει ήδη δημιουργηθεί,
 • σοβαρή εκπροσώπηση, με διαρκή παρουσία, τουλάχιστον αγγλικά ως ξένη γλώσσα, γνώση σχετικής ορολογίας,
 • κινήσεις ανεύρεσης και δημιουργίας επαφών.

Μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκόσμια είναι η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ Berlin. Η έκθεση πραγματοποιείται το Μάρτιο κάθε έτους στο Βερολίνο. Στην έκθεση ΙΤΒ Berlin συμμετέχει μεγάλος αριθμός φορέων από όλο τον κόσμο. Άλλη μεγάλη έκθεση είναι η Διεθνής Τουριστική Έκθεση World Travel Market του Λονδίνου, η οποία πραγματοποιείται από πριν τα μέσα Νοέμβρη. Στο σχετικό Παράρτημα στο τέλος του εγγράφου υπάρχει κατάλογος με όλες τις σημαντικές τουριστικές εκθέσεις που γίνονται στον κόσμο για το 2014.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις συναφών Δικτύων

ο Δίκτυο διατήρησης της Μεσογειακής κουζίνας – CICM είναι σχετικά συναφές με το Δίκτυο SMS. Προτείνεται η επαφή και συνεργασία, με στόχο τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Η εμπειρία της συμμετοχής του CICM και μελών του σε εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο και στο Λεωνίδιο αποδεικνύει ότι μπορούν να σχεδιαστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εμπλουτίζοντας τις εκδηλώσεις των δύο φορέων και ενισχύοντας διάφορα τοπικά φεστιβάλ με υψηλού επιπέδου πολιτιστικές αλλά και γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Ενέργειες προβολής σε έντυπα μέσα

Θα πρέπει να ετοιμαστούν συλλογικές διαφημιστικές καταχωρήσεις των υπηρεσιών και του Δικτύου για επιλεγμένα έντυπα γενικού, τουριστικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος, εθνικά και διεθνή, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως παράγοντεςς προσέλκυσης επισκεπτών και καταναλωτών.

Θα πρέπει επίσης να επιλεγούν τουριστικοί οδηγοί που περιλαμβάνουν πληροφόρηση για κάθε τουριστική περιοχή και για διάφορους τομείς τουρισμού και ταξιδιών. Η ενέργεια θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, πιθανόν σε διαφορετικά έντυπα.

7. Πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων προβολής

Πώληση διαφημιστικού χώρου στον ιστοχώρο

Θα μπορούσε να παρέχεται διαφημιστικός χώρος με τη μορφή των banners στις ιστοσελίδες του Δικτύου SMS. Ο χώρος μπορεί να παρέχεται σε επιχειρήσεις και φορείς – μέλη του Δικτύου, τα οποία επιθυμούν πιο έντονη προβολή (αν αυτό επιτραπεί από τα όργανα της εταιρείας) ή σε εξωτερικούς φορείς και παράγοντες οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν κάτι το οποίο συνάδει ή τουλάχιστον δεν είναι παράταιρο με τους στόχους και το ύφος του Δικτύου και του ιστοχώρου του.

Πώληση διαφημιστικού χώρου σε έντυπα και οδηγούς

Θα μπορούσε επ’ αμοιβή να διατεθεί διαφημιστικός χώρος μέσα στους οδηγούς που θα εκδοθούν, με πιθανούς διαφημιζόμενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικούς φορείς κ.ά. Για την εκτίμηση του κόστους, θα θεωρήσουμε ότι αυτό θα είναι γενικά μέσα στο πλαίσιο της δημιουργίας των οδηγών, δηλαδή μικρό και πάντως όχι πάνω από το 10% του εσόδου.

Πωλήσεις ηλεκτρονικής προβολής τοπικών εκδηλώσεων

Σε κάθε περιοχή διοργανώνονται κάθε χρόνο πολλές τοπικές εκδηλώσεις που αφορούν προϊόντα, εορτές, έθιμα κ.ά. Πολλές από τις αυτές τις εκδηλώσεις, παρ’ ότι άρτια οργανωμένες, δεν έχουν οργανωμένη διαδικτυακή παρουσία, παρά μόνο διάσπαρτες αναφορές. Η έλλειψη παρουσίας στο διαδίκτυο αποτελεί στην εποχή μας σοβαρό μειονέκτημα για προσπάθειες προβολής αλλά και απλής παροχής πληροφοριών για τις εκδηλώσεις και τα γεγονότα. Ήδη μεγάλα εθνικά portals ασχολούνται με την προβολή περιφερειακών και τοπικών εκδηλώσεων, στα πλαίσια εναλλακτικών και οικοτουριστικών προτάσεων. Αποδεδειγμένα θα ενδιαφέρονταν για μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για θέματα που γι’ αυτά θα αποτελούσαν ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τους αναγνώστες τους.

Ηλεκτρονικό σημείο προβολής τοπικών εκδηλώσεων

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την λειτουργία του internet portal για την προβολή των τοπικών εκδηλώσεων. Απαιτείται η σύναψη συμφωνιών και συμμαχιών με τους οργανωτές των τοπικών εκδηλώσεων για την ανάληψη της ηλεκτρονικής προβολής και πληροφόρησης από το Δίκτυο SMS και τον ιστοχώρο του, ως επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης. Το αντάλλαγμα κατά περίπτωση θα μπορούσε να είναι οικονομικό (πώληση υπηρεσιών προβολής) ή μη οικονομικό, όπως χορηγία επικοινωνίας κ.ά.

Για την υλοποίηση της δράσης θα απαιτηθεί:

 • αναζήτηση και καταγραφή εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν,
 • αξιολόγηση και επιλογή των εκδηλώσεων,
 • συμφωνίες με τους οργανωτές των εκδηλώσεων για
  -την ανάληψη της ηλεκτρονικής προβολής και πληροφόρησης από το Δίκτυο SMS,
  -την αναφορά σε προσκλήσεις, αφίσες, δελτία τύπου κ.ά. του ιστοχώρου του Δικτύου SMS ως το σημείο παροχής πληροφοριών για την εκδήλωση,
 • συλλογή και διαμόρφωση υλικού για κάθε εκδήλωση. Δημιουργία «πάγιου» υλικού που θα χρησιμοποιείται κάθε χρονιά,
 • εξασφάλιση τρόπου συλλογής πληροφοριών (πρόγραμμα, events, γραφιστικά κ.λπ.) για την τρέχουσα χρονιά