Menu
elenit

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε περιοχή που εγγράφεται στο Δίκτυο SMS εκπροσωπείται από κάποιο Τοπικό Φορέα, ο οποίος γίνεται μέλος του Δικτύου.

Προϋποθέσεις και κριτήρια υποψηφίων περιοχών

Για το Δίκτυο SMS ορίζουμε ως περιοχή έναν γεωγραφικό χώρο κάποιας Μεσογειακής χώρας, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ενιαία οντότητα για κάποιον ή κάποιους από τους παρακάτω λόγους:

 • Διοίκηση: είναι πόλη ή χωριό ή δήμος.
 • Παράδοση: διαθέτει ένα ιδιαίτερο, συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό (αρχιτεκτονική, παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή συνταγής, συγκεκριμένη πολιτιστική συνήθεια κ.ά.)
 • Δημογραφία: κατοικείται από ιδαίτερη πληθυσμιακή ομάδα.
 • Γεωγραφία: είναι διακριτή γεωγραφική ενότητα (νησί, λίμνη, κατοικημένο βουνό κ.ά.)

Κάθε περιοχή του Δικτύου

 • έχει έκταση έως 1.000 τετρ. χλμ και πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους,
 • διαθέτει ένα τουλάχιστον σημαντικό πολιτιστικό γεγονός ή εκδήλωση ή φεστιβάλ, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής, με φολκλορικό ή μοντέρνο τρόπο,
 • εκπροσωπείται από έναν Τοπικό Φορέα, ο οποίος γίνεται μέλος του Δικτύου,
 • εγγράφει στο Δίκτυο ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός ή εκδήλωση ή φεστιβάλ, με το οποίο ο Τοπικός Φορέας έχει άμεση σχέση διοργάνωσης ή χρηματοδότησης.

Για λόγους ισορροπίας μεταξύ των περιοχών που συμμετέχουν, των φορέων-μελών και των φεστιβάλ, ορίζουμε τα εξής:

 • Κατά τις περιπτώσεις όπου περισσότεροι φορείς της ίδιας περιοχής επιθυμούν να είναι μέλη του Δικτύου ή κάποια περιοχή θέλει να εντάξει περισσότερα φεστιβάλ ή εκδηλώσεις στο Δίκτυο, τηρείται η αναλογία «ένας φορέας ανά φεστιβάλ».
 • Αν δεν υπάρχει ικανός αριθμός φορέων για τα φεστιβάλ μιας περιοχής, τηρείται η αναλογία «μία οικονομική συνδρομή ανά φεστιβάλ».

Όπως έχει διατυπωθεί κατά τον σχεδιασμό της πρότασης του Διακρατικού Σχεδίου, βασικά στοιχεία για την εισαγωγή μιας περιοχής στο Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας και κατά συνέπεια στο Δίκτυο SMS είναι κάποια από τα παρακάτω:

 • Ιδιαίτερη γαστρονομία
 • Μουσική, χορός, τέχνη
 • Δυνατή λαϊκή παράδοση
 • Μοναδική αρχιτεκτονική
 • Πλούσιο φυσικό περιβάλλον
 • Σημαντική ιστορία και μυθολογία
 • Κάποιο σπάνιο ή μοναδικό στοιχείο
 • Ανοιχτόμυαλοι κάτοικοι

Οι τομείς που ενδιαφέρουν το Δίκτυο SMS είναι:

Φυσικός πλούτος

Το φυσικό περιβάλλον πάντα παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια περιοχή για την προσέλκυση του επισκέπτη. Αυτό κυρίως οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που έχει να επιδείξει η περιοχή, όπως για παράδειγμα η φυσική ομορφιά, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που ευδοκιμούν, διάφορα είδη ζώων, φυτών ή βοτάνων, η ύπαρξη κάποιου προστατευόμενου δρυμού ή παρθένων δασικών εκτάσεων, περιπατητικών μονοπατιών, ενός ποταμιού ή μιας λίμνης ή ακόμα και ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας. Όλα αυτά ωθούν στη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη σχετικών δραστηριοτήτων (κανό- καγιάκ, rafting, ορειβασία, σκι, αναρρίχηση, καταδύσεις κ.ά.)
Ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα.

Οι χώροι αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μιας περιοχής, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον. Η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά συμπληρώνουν την εικόνα της κουλτούρας μιας περιοχής. Θα πρέπει η περιοχή να διαθέτει κατά το δυνατόν έντονα στοιχεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επαρκώς φροντισμένα και προσβάσιμα. Είναι παράλληλα σημαντικό οι κάτοικοι να διατηρούν την παράδοσή τους να την εμπλουτίζουν συνεχώς, παρουσιάζοντας μια διαχρονική εξέλιξη του τόπου μέσα από πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα. Ένα δυνατό πολιτιστικό γεγονός ή φεστιβάλ είναι απαραίτητο για το Δίκτυο SMS.

Ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα

Οι χώροι αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μιας περιοχής, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον. Η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά συμπληρώνουν την εικόνα της κουλτούρας μιας περιοχής. Θα πρέπει η περιοχή να διαθέτει κατά το δυνατόν έντονα στοιχεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επαρκώς φροντισμένα και προσβάσιμα. Είναι παράλληλα σημαντικό οι κάτοικοι να διατηρούν την παράδοσή τους να την εμπλουτίζουν συνεχώς, παρουσιάζοντας μια διαχρονική εξέλιξη του τόπου μέσα από πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα. Ένα δυνατό πολιτιστικό γεγονός ή φεστιβάλ είναι απαραίτητο για το Δίκτυο SMS.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική ενός οικισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, ιδίως όταν είναι δεμένη άρρηκτα με τις κλιματολογικές, γεωμορφολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής. Η διατηρητέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία μιας περιοχής που αποτελείται από αναπαλαιωμένα κτίρια, οικήματα, αρχοντικά και άλλες αρχιτεκτοινικές κατασκευές, της προσδίδει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην εν δυνάμει συμμετοχή της στο Δίκτυο SMS όσο και στην προσέλκυση των επισκεπτών.

Γαστρονομία και τοπικά προϊόντα

Ο γαστρονομικός πλούτος της περιοχής είναι από τα βασικά στοιχεία τουριστικής ανάπτυξής της, μιας και αποτελεί ζητούμενο και βασικό ενδιαφέρον μεγάλου ποσοστού επισκεπτών. Η ιδιαίτερη γαστρονομία και τα ποιοτικά προϊόντα ενός τόπου αποτελούν μέρος της προσωπικότητας, του πολιτισμού και της ιδιαιτερότητάς του.

Τουριστικές υποδομές 

Το είδος, η ποιότητα και η επάρκεια των τουριστικών υποδομών χαρακτηρίζουν μια περιοχή ως σοβαρή τουριστικά ή όχι, προβλέποντας εν μέρει και το μέλλον της στον συγκεκριμένο τομέα. Ο σεβασμός των τουριστικών υποδομών στο ύφος της περιοχής, στο περιβάλλον και την φέρουσα ικανότητά της είναι παράγοντας που μπορεί να «κάψει» ή να αναδείξει μια περιοχή.

Ανοιχτόμυαλοι κάτοικοι

Είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή, εκτός των φυσικών χαρισμάτων που έχει ή της ιστορίας και της παράδοσης που την προσδιορίζει, οι κάτοικοί της να είναι άτομα με ανοιχτούς ορίζοντες. Άτομα που θέλουν να αναδείξουν τον τόπο τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, που επιζητούν την εξέλιξη, την σωστή και αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό και αρμονία με το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Άτομα που δεν βλέπουν τον επισκέπτη ως θύμα αλλά ως πελάτη και φίλο. Εν τέλει, άτομα και επαγγελματίες που θα «δουν» το Δίκτυο SMS σαν μια ευκαιρία υλοποίησης όλων των παραπάνω.

Σημειώνεται ότι δεν αρκεί απλώς να διαθέτει μια περιοχή κάποια από τα παραπάνω στοιχεία. Πρέπει η συνολική της εικόνα να είναι ελκυστική. Αυτό σημαίνει

 • καθαριότητα,
 • καλή και ευγενική συμπεριφορά,
 • καλωσόρισμα και παροχή πληροφοριών,
 • αυτοεκτίμηση και τοπογνωσία.

Προϋποθέσεις και κριτήρια υποψηφίων μελών

Μέλη του Δικτύου μπορούν να γίνουν

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες κ.ά.)
 • Οργανισμοί Φεστιβάλ
 • Πολιτιστικοί Οργανισμοί,
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με σχετικό αντικείμενο και θεματολογία,
 • Αναπτυξιακοί φορείς και εταιρείες.

Τα υποψήφια μέλη πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Οι περιοχές τους πληρούν τις προϋποθέσεις των περιοχών του Δικτύου SMS
 • Αποδέχονται και συμφωνούν με τους όρους του καταστατικού του Δικτύου και με τη φιλοσοφία του.
 • Έχουν όραμα και στόχο για τον θεσμό/φεστιβάλ που οργανώνουν στην περιοχή τους, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, βελτίωσης και διατήρησής του τουλάχιστον για μια πενταετία.
 • Είναι οικονομικά υγιείς, παρέχοντας στο συντονιστή του Δικτύου τις Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων των δύο τελευταίων ετών
 • Υποστηρίζουν τα φεστιβάλ των υπόλοιπων μελών με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν.
 • Καταβάλλουν ένα ελάχιστο χρηματικό αντίτιμο εισαγωγής στο Δίκτυο SMS, όσο αυτό καθοριστεί.
 • Καταβάλλουν ετήσια συμμετοχή στο Δίκτυο, όπως αυτή καθοριστεί.